Văn “dâm”, Dục “đấm”…Dân đo ván

16/03/2010

Anh: TPO

Con trẻ dễ nhiễm phim ảnh hành động, đấm đá, đọc “dâm thư”, rồi ra đời thực hiện. Xuất bản Văn “dâm” thì dễ có Giáo dục “đấm”, nên dân thường ta sẽ còn bị những cú knock-out.

Câu hỏi ở đây là, lỗi của các em hay của chính người lớn chúng ta?

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: