Văn chương và thế giới IT

18/03/2010

Ảnh minh họa

Gần đây có bài báo nói rằng “Giấc mộng IT của các nhà văn đã vỡ”. Giấc mộng văn chương trong thế giới ảo của IT là có thật.

Người biết dùng sẽ không vỡ mộng. Kẻ đứng ngoài cuộc mới thấy đáng lo cho số phận mình.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: