Nước Mỹ tuần qua – Số 3

20/03/2010

Bệnh viện Johns Hopkins

Chẳng có tin gì quan trọng. Những gì phát trên CNN hay BBC, các bạn biết hết rồi. Đưa home tiger đi chữa bệnh ở Johns Hopkins, cả tuần nghỉ làm, không dùng metro, không đọc express nên Blog HM không có tin…lá cải.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: