Kill the Bill at the Hill

22/03/2010

Hãy xóa sổ dự luật cải tổ y tế

Đưa bọn trẻ ra Capitol Hill thì thấy hai đoàn biểu tình về Immigration Reform (cải tổ nhập cư) và Health Care Bill ( dự luật cải tổ y tế).

Đập vào mắt banner “Kill the Bill” to tướng trên quảng trường. Dân hò hét. Lại giơ máy chụp vài pô và gửi các bác xem chơi.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: