In bản đồ ảo, chiếm biển đảo thật

24/03/2010

Một góc Hoàng Sa giữa lòng nước Mỹ

Mới đây, một blogger phát hiện The National Geographic Society (NGS) ghi chú quần đảo Hoàng Sa (Xisha – Tây Sa) thuộc Trung Quốc trên bản đồ. Như đổ thêm dầu vào lửa, người ta lại tìm ra bản đồ ảo Google Maps mô tả sai lệch đường biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Giá như ai đi đâu trên thế giới này cũng nhìn vào mấy điểm “nhậy cảm” này và phát hiện hộ các bác quản lý biển đảo như ông blogger trên thì hay biết mấy.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: