Nước Mỹ tuần qua – Số 5

04/04/2010

Ảnh: Ngọc Dung

Chủ blog phải dọn nhà cửa vì suốt cả mùa Đông rét mướt, không làm gì. Phát hiện kiến đen đã bò ra khắp nơi, báo hiệu mùa Xuân đến.

Quả thật trời đã nóng tới 27-29oC, cỏ xanh mướt và chim các loại hót véo von. Không hiểu bọn không hót thì như thế nào. Đại loại, DC đang vui đổi mùa.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: