Tính cách Bloggers

06/04/2010

Blog Screen

Các blogggers miệng lưỡi như rắn độc, thường xét nét người khác. Nhưng chưa bao giờ độc giả làm ngược lại là đem đám này ra nhắm rượu. Mời các bạn tham gia đoán tính cách các ông chủ (blogger) thông qua blog của họ. 

HM xin bắt đầu bằng vài nhận xét mang cảm tính cá nhân. Nếu có sai sót, xin gia chủ tha thứ. 

Chúc các bạn vui vẻ và đừng lấy làm buồn khi ai đó nhận xét hơi quá về mình. 

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: