Nước Mỹ tuần qua – Số 6

11/04/2010

Hiệu sách Borders

Chủ đề tuần này liên quan đến biên giới hải đảo và cả hiệu sách nổi tiếng của Mỹ mang tên Borders, một sự trùng lặp ngẫu nhiên.

Bác Nguyễn Tấn Dũng sắp sang Washington DC dự Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân toàn thế giới do Obama chủ trì và nhân thể thưởng ngoạn hoa anh đào Nhật Bản…sắp tàn.

Hy vọng, các anh chị tùy tùng đưa Thủ tướng thăm quanh hồ Tidal Basin và liệu có học được gì cách quản lý Hồ Tây hay Hồ Hoàn Kiếm hay chăng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: