Vài lời gửi BBC tiếng Việt

20/04/2010

Chụp màn hinh BBC

Lưu ý: Sáng nay do viết vội vì phải đi họp nên entry có nhiều “sạn”. Tôi đã sửa lại chút và thêm phần thăm dò dư luận phía cuối bài. Mong các bạn tham gia nhiệt tình. Cảm ơn. HM

Cảm ơn BBC tiếng Việt đã đăng “Tác giả Đỗ Ngọc Bích trả lời độc giả” và sau đó 30 phút “đăng thêm” bài nhỏ nhoi của Lê Ngọc Tú.

Như BBC đã viết trong diễn đàn “Cho đến ngày 20/04, trang web BBC Việt Ngữ đã nhận được nhiều ý kiến, và một số bài viết riêng phản bác lại quan điểm của bà Đỗ Ngọc Bích. Chúng tôi sẽ đăng dần các bài đó lên trang Diễn đàn trong những ngày tới.”

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: