Nước Mỹ tuần qua – Số 9

07/05/2010

Chưa thể hòa hợp.

Thấy Mỹ xích lại gần cũng đừng mừng vội. Nghe tin Trung Quốc bắt tầu đánh cá cũng chẳng nên căm thù quá hóa…chiến tranh. Đọc báo mạng thấy người Việt “tự đánh nhau” không nên buồn. Đôi khi, đó chỉ là những pha trình diễn chính trị mà chỉ có người trong cuộc mới biết.

Read the rest of this entry »


<span>%d</span> bloggers like this: