Đôi lời với “Du lịch Tiền Giang”

28/05/2010

Khách sạn của DLTG. Nguồn: DLTG

Thấy phản hồi của bạn Nicecowboy rất thú vị và bàn trực tiếp với Bạn có nick “Du lịch Tiền Giang”, Blog HM xin phép quí bạn Nicecowboy “xuất bản” thành một entry riêng để bạn đọc tiện tham khảo và đánh giá. Với motto “mọi ý kiến đều là ý kiến và cần được tôn trọng” của Blog, Hiệu Minh rất mong các bạn đóng góp ý kiến một cách xây dựng. 

Việc đúng sai đã có cơ quan chức năng phán xét, nhưng dư luận “bạn nghĩ gì, tôi nghĩ gì” thì có thể bắt đầu bằng những thảo luận thẳng thắn như thế này. Entry về Nước Mỹ cuối tuần – số 12 xin lùi lại một ngày. Cảm ơn các bạn. HM.

Read the rest of this entry »


<span>%d</span> bloggers like this: