Nước Mỹ tuần qua – Số 13

04/06/2010

HM Blog Stats 6-2010

Hôm nay chiều thứ 6 rỗi việc đang lo không biết viết gì. Nước Mỹ tuần qua đến số 13, viết vào thứ 6 lại sợ…đen. Với HM là tin mừng, trong một năm, bạn đọc đã hit khoảng nửa triệu nhấp chuột vào blog này, kể từ tháng 4-2009.

Không thể so với các blog  khác với hàng triệu hít một tháng. Tuy vậy, HM chỉ đăng cây nhà lá vườn, trừ vài ngoại lệ.

Nếu bạn đọc gửi lời chúc mừng, chủ blog sẽ nhận. he he.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: