GDP, TGV và IQ

08/06/2010

TGV Duplex Paris. Ảnh: Wiki.

Các báo liên tục đưa tin về đường sắt cao tốc với dự án 56 tỷ đô la mà nguyên chi phí cho báo cáo và lập dự án tới 5 tỷ đô la (khoảng 10%). Họp Quốc hội đang rất nóng chuyện TGV (train à grande vitesse, high-speed train hay gọi là tầu hỏa cao tốc). Blog HM thấy chuột ngọ nguậy, ngứa bàn phím.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: