Dao Thụy Sỹ xin tý pín Bò tót

16/06/2010

Thụy Sỹ - TBN: 1-0

Nói về Thụy Sỹ thì người Viêt Nam nhớ đồng hồ tuyệt vời, chạy cả trăm năm không hỏng.

Nhà thơ Việt Phương “từng nghe” rằng, “Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ//Trăng Trung Quốc sáng hơn trăng nước Mỹ”.  Những năm 1970, vì bài thơ này mà người từng làm thư ký riêng cho bác Phạm Văn Đồng phải khốn đốn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: