Thần thoại Hy Lạp & chuyện thật ngoài đời

17/06/2010

Kiến trúc Hy Lạp và sự đổ vỡ

Chẳng hiểu nghĩ ngợi thế nào mà ngày 15-04-1975, nửa tháng trước khi Sài Gòn thất thủ, quốc gia 10 triệu dân này lại đặt quan hệ ngoại giao với Bắc Việt Nam. Ngày 15-04-1912 khi Chủ tịch Kim Nhật Thành ra đời thì tầu Titanic bị chìm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: