Bin và Luck về “quê”

24/06/2010

Về quê...

Sau mấy lần trì hoãn, cuối cùng ba ông, Hiệu (Bin), Minh (Luck) và Hiệu Minh lên đường “tái hòa nhập” qua ngả Moscow, Bangkok và Hà nội vì Tiger bận học, phấn đấu sự nghiệp.

Chuyến bay dài tới 34 tiếng kể cả thời gian chờ đợi. Lên xuống, đổi máy bay, lệch thời gian, đói mệt, mất ngủ, quả là thách thức lớn của nhóm “tam nam” đồng hành tìm cách hội nhập ngược.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: