Đức – Anh đá banh

27/06/2010

Đức - Anh đối đầu

Nhiều người còn nhớ ngày xưa, những người cấp giấy khai sinh thường cấm dân thường dùng tên Pháp, Mỹ, Anh, Đức vì đó là các nước đế quốc.

Bác Lê Đức Anh nhà ta không hiểu khi vào Đảng có bị tổ chức “hỏi thăm” tại sao lấy tên Đức và Anh ghép lại hay không. Cũng không hiểu đại tướng có biết đá bóng hay không, nhưng hai đội tuyển của Đức và Anh thì tuyệt vời trong đá…banh.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: