Bata, Favorite & Babetta

28/06/2010

Ba bét nhè Tiệp Khắc

Nói đến Tiệp Khắc (Czechoslovakia) thì dân ta chỉ nhớ vài thứ: xe đạp Favorite, giầy Bata, và xe máy Babetta. Ngoài ra bia Tiệp cũng rất ngon.

Bây giờ quốc gia này chia làm hai: Tiệp và Khắc. Anh Khắc chắc là Slovakia do tiếng Tầu phiên âm mà nên. HM đoán mò thế. Hiện nay anh Khắc đang bị thủng lưới trong trận với Hà Lan (0:1)

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: