Biểu tượng VN: Rồng ảo hay Trâu thật?

29/06/2010

Charging Bull. Ảnh: Hiệu Minh

Rồng và Trâu được coi như hai biểu tượng ảo và thật. Nếu chọn con đường ảo để phát triển thì hãy lấy con Rồng làm biểu tượng. Để bước đi vững chãi trên mặt đất, và chiến lược phát triển có thật, dựa vào thực lực của quốc gia, không huyễn hoặc, người viết bài này xin chọn con Trâu.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: