Biển Đông: từ sủi tăm đến nhiễm xạ

08/08/2010

Jim Webb thời lính

Viết entry này tôi chợt nhớ đến Jim Webb, một cựu binh Mỹ từng tham gia chiến trường Việt nam những năm 1970 tại Đà Nẵng. Là Thượng Nghị sỹ (TNS) vùng Virginia, Jim biết tiếng Việt, lấy chị Lê Hồng gốc Việt, dịu dàng, đầy nữ tính.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: