Nước Mỹ tuần qua – Số 17

13/08/2010

USS John S McCain tại Đà Nẵng. Ảnh: Nhất Đình

Từ tuần này cho đến đầu tháng 9, chủ blog không đi metro nên không có tin vỉa hè “đâm chém, giết, hiếp” trên báo Express của Washington Post. Bạn đọc thông cảm. Khi nào đi metro thì sẽ nhiều tin hay hơn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: