Breaking News: NBC về Hà nội

28/08/2010

Ngô Bảo Châu tới Hà Nội. Ảnh: Nhất Đình

Anh Nhất Đình, phóng viên thường trú của Cua Times tại Hà nội, vừa gửi tin sau. Anh trực tiếp tới Nội Bài và chỉ chụp được mỗi tấm ảnh có ô tô chở Gs. Ngô Bảo Châu. Anh chụp rất giỏi, dù qua kính mà vẫn thấy mặt Nobelist toán học.

Xin cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình của phóng viên Nhất Đình.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: