Tại sao cụ Rùa khóc

30/08/2010

Cù Rùa "khóc"?

Ngoài biển Đông đang có gió “lạ”, tầu ngầm Trung Quốc cắm cờ, tầu sân bay Mỹ neo ngoài khơi vịnh Bắc Bộ. Những đợt sóng ngầm với sức công phá khủng khiếp lại ít thấy trên bề mặt đại dương. Mấy tuần trước, không hiểu sao cụ Rùa nổi liên tục. Người Hà nội mê tín cho rằng, mỗi lần cụ nổi là có chuyện gì đó hệ trọng với quốc gia. Cụ Rùa này đã gần 400 tuổi, rất thiêng.

Read the rest of this entry »


Cáo lỗi bóc bài…

30/08/2010

Do “hiểu nhầm” ý bạn KD nên HM đã hấp tấp đăng bài “Dân tộc thông minh”. Bạn KD đang khóc tấm tức vì trò không nghe lời. he he.

Cua Times đã bóc bài xuống cùng cáo lỗi này. Xin hẹn tuần sau vì bài sẽ đăng trên VNN


%d bloggers like this: