Nước Mỹ hai tuần qua – số 19

04/09/2010

Fairfax Water Park. Ảnh: Vinh Quang

Hai tuần không viết về nước Mỹ vì không đi metro, ít tin tức. Về nhà không xem tivi, không nghe đài. Tuy vậy, có vài tin tổng hợp tặng bạn đọc cuối tuần. Chúc các bạn vui những ngày nghỉ nhân quốc khánh.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: