Những Bộ trưởng trong lòng dân

09/09/2010

Cụ Vũ Đình Hòe

Mới đây nghe chuyện y đức bên Bộ Y tế đang lung lay vì Tamiflu với cúm gà. Thượng bất chính thì hạ…thắc lỏm. Viết xong entry trước, tôi bỗng nhớ hai vị lãnh đạo bộ sống trong lòng dân tròn một thế kỷ.

Khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập năm 1945 thì có hai Bộ trưởng ở tuổi trên 30 một chút.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: