“Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé”…

28/09/2010

Cánh buồm. Ảnh minh họa

Xin lấy một câu thơ của Hoàng Trung Thông viết về cánh buồm để làm tựa cho entry này.  Bài thơ có mấy câu cuối rất hay “Cha lại dắt con đi trên cát mịn// Ánh nắng chảy đầy vai// Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời// Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:// “Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé// Để con đi….”

Một còm sỹ của Blog Hiệu Minh thông báo là bạn đó đã tham dự hội thảo “Chào Lớp Một” rất vui, nhân dịp ra mắt bộ sách giáo khoa lớp Một của Chương trình Giáo dục hiện đại, do nhóm Cánh Buồm, Nhà Xuất bản Tri thức, và Trung tâm Văn hóa Pháp phối hợp tổ chức.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: