Ì ạch bước vào đời

30/09/2010

Ba lô nặng trĩu. Ảnh: Hồng Vĩnh

Chỉ là chiếc ba lô nhưng ở hai thời đại, hai môi trường xã hội, giúp chúng ta bao điều suy ngẫm.

Thời xưa, người lính khoác ba lô rất nặng ra chiến trường để đảm bảo cho chiến thắng và bảo vệ được sinh mạng mình. Thời nay, lẽ nào học sinh phải “hành quân” tới trường như các chú bộ đội thời chiến với chiếc ba lô đầy sách, nặng tới mức vẹo cả lưng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: