Thôn Ích Duệ và những sỹ tử

06/10/2010

Thôn Ích Duệ ngày xưa. Ảnh: Internet

Nhớ lại thời đi trọ học ở Ninh Bình trong thời gian chiến tranh, Blog HM xin giới thiệu một hồi tưởng cá nhân để chia sẻ với bạn đọc. Nếu ai có câu chuyện thời đi học xin comment vào đây để mọi người đọc và suy ngẫm. Cảm ơn các bạn đã đọc entry mang tính cá nhân này.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: