Người Việt ta giữa kỳ…thua

03/11/2010

Quận Cam tranh cử. Ảnh: NVOL

Hôm qua đi họp thấy mấy đồng nghiệp có dán tờ giấy nhỏ trên ngực “I voted – tôi đã bầu”, biết là cuộc bầu cử vào Hạ viện và Thượng viện đã bắt đầu. Hỏi vài bạn, bầu cho ai, họ trả lời rất khéo “Tôi bầu cho Mr. $$$”.

Kinh tế đóng vai trò chủ đạo trong mọi cuộc bỏ phiếu, từ tổng thống đến nghị viên, từ chức chủ tịch phường đến thống đốc bang. Ai mang lại đô la thì người ta “YEA”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: