“Có một ngày”…

05/11/2010

Ông Trần Đăng Tuấn. Ảnh: VNN

Lạ thay cho ông Trần Đăng Tuấn vừa thôi việc ở VTV nay lại chuyển sang làm thơ. Thật là toàn tài. Theo VNN, ông sáng tác bài “Có một ngày” ngay trong đêm 3/11, cách thời điểm thủ tướng ký quyết định để ông thôi giữ chức Phó TGĐ thường trực VTV vài giờ đồng hồ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: