Văn hóa và phản văn hóa

07/11/2010

Tác giả thăm Lào.

Làm sao một nền văn hóa mấy nghìn năm các bậc tiền nhân để lại, đến hôm nay, không tìm thấy sự tri kỷ ở những kẻ hậu thế chúng ta? Hay bởi thời buổi kim tiền, mà chữ tâm cũng chỉ có… hơi đồng?

Bài của Kim Dung

Do Tuần Việt nam đang bị sự cố kỹ thuật nên ảnh minh họa cho bài viết không có. Sẽ đưa lên sau. Xin thứ lỗi tác giả và bạn đọc.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: