Ô Quan Chưởng dính…chưởng?

17/11/2010

Ô Quan Chưởng sau trùng tu

Hồi ở Viện Tin học những năm 1980, HM tự hào có đồng nghiệp khá giỏi võ. Có lần ngồi chơi với thầy dậy võ có đai đen ở một quán cafe, vì tranh nhau cái quạt với bàn bên cạnh, anh bất ngờ bị đập vào đầu, ngất và phải đi cấp cứu.

Ông thầy bỏ của chạy lấy người, mặc lũ học trò tự thoát thân. Người gẫy tay, người sứt trán dù các đường quyền trên sàn tập thuộc như cháo chảy.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: