Những lễ hội mang mầu…máu

25/11/2010

Đấu bò tót Tây Ban Nha

Nhìn thấy chú trâu là thấy nền văn minh lúa nước, thấy làng quê, nơi yêu dấu của hàng triệu người Việt. Có nên mang biểu tượng Việt Nam ấy ra giết một cách man rợ và khoe với bạn bè quốc tế?

Bài viết này bắt đầu là của bác Trần Thiềm. HM đăng lên blog nhưng sau thấy nhiều phản hồi hay quá nên tác giả blog đã “Hiệu Minh hóa” thành bài báo và gửi cho KD đăng. Đây là bài báo có công lao chung của bạn đọc tờ Cua Times. HM chỉ là tay nhặt chữ và ghép lại với nhau. Bây giờ nhuận bút chia thế nào đây.

Cảm ơn bác Trần Thiềm và các bạn đã phản hồi.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: