Lòng thẩm mỹ, lòng quan và lòng thương

03/12/2010

Đấu giá từ thiện trên tivi

Lòng đẹp hay lòng…thẩm mỹ, lòng quan và lòng thương …đều là những sắc thái của lòng người, gắn với những sự kiện, những vấn đề xã hội cho con người ta phúc hay họa, tùy sự nhận thức và nhân cách con người hành động. Đó cũng là thông điệp nhẹ nhàng của mục Phát ngôn và Hành động tuần này.

Tác giả: Kim Dung

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: