Hai ngày với Sư Tử

04/12/2010

Singapore. Ảnh: HM.

Bạn đọc đoán Tổng Cua Times ít còm trên blog là vì y đang bận vi vu trên trời. Hiện đang ở sân bay Changi. Đến đây khá nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi viết được entry nào về Singapore (Singa – sư tử và pura – thành phố).

Lần này lão cố “rặn” ra vài dòng trong lúc đợi đi chuyến tiếp theo về một phương trời khác vì sợ cô giáo KD mắng dạo này quá lười.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: