Đồng tiền có…chân

10/12/2010

Tiền có chân...

Khi đồng tiền có chân đi vào nhà cán bộ, thì niềm tin cũng có chân từ nhà dân đi ra. Khi niềm tin đi ra, sự hoài nghi sẽ ở lại…

Tác giả Thảo Dân vừa có bài viết: “Tại sao, Hàn Quốc?”, đặt những câu hỏi so sánh về sự phát triển của xứ sở kim chi. Còn trên báo Tiền Phong online mới đây, có một bài viết nhỏ: “Tiền hỗ trợ lạc vào…nhà cán bộ”. Nhưng suy ngẫm kỹ, nó mang thông điệp một vấn đề xã hội đang nhức nhối.

Bài của Kim Dung

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: