Thông báo của Tòa soạn Cua Times

20/12/2010

Nền của blog HM.

Còn vài giờ nữa thì HM Blog sẽ đạt một triệu hit kể từ ngày 15-4-2009 có entry đầu tiên với khoảng chục hit do tác giả tự…tát (hít).

Mấy ngày sau có thêm vài chục vì “thuê” vài bạn thân xem thử. Hiện có trung bình khoảng  trên 2000 hit/ngày. Blog có 417 entries do tác giả viết và bạn đọc đóng góp với hơn 9000 comment.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: