Hoa Lư – Kinh đô Đại Cồ Việt

21/12/2010

Đền thờ Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: HM

Một bạn đọc muốn giảm nhiệt sự lên án của độc giả có tên Cu Bin về chùa Bái Đính (Du lịch xứ Angkor) bằng một cái bài viết về du lịch ở Ninh Bình. Cu Bin chê Bái Đính nhưng không có Bái Đính, vẫn còn nhiều nơi ở Ninh Bình để đi và đến rồi thấy và nhớ.

Bài viết của Hoài Hương

Kể từ năm 968, khi “cậu bé cờ lau” Đinh Bộ Lĩnh dẹp tan loạn 12 sứ quân, lên làm vua xưng “Đại thắng minh Hoàng Đế”, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, Hoa Lư trở thành Kinh đô của nhà Đinh và Tiền Lê. Hơn 1000 năm sau Hoa Lư đã thành “cố đô” với những phong cảnh kỳ thú hữu tình và những huyền thoại lịch sử cùng các di tích của thời gian để mọi người chiêm ngưỡng thưởng ngoạn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: