Công anh bắt tép…

04/01/2011

Cất vó bên hồ. Ảnh: TM NHật.

Nhân có bài Mắm tôm VN và cheese Thụy Điển, thay vì bàn chuyện thế sự, mấy bạn đọc quay sang tranh cãi về mắm tôm, mắm tép, làm thế nào để bắt tép, làm mắm và cách thưởng thức những món quốc hồn, quốc túy, mang nặng mùi dân tộc này.

Xin giới thiệu bài viết của bạn đọc Ích Duệ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: