Bác Trường Tô & Twelve Angry Men

05/01/2011

12 người giận dữ. Wiki.

Một bạn đọc hỏi tại sao HM không viết về bác Nguyễn Trường Tô trên Hà Giang và 15 vị “chư tăng” được tha bổng “vì thiếu chứng cứ”, qua vụ mua dâm của thầy Sầm Đức Xương. Nghe tin này, “vài” người giận dữ (angry) một cách…vô cớ.

Không có “nhân chứng, vật chứng” thì blogger không thể viết gì. Bình loạn không chính xác dễ ảnh hưởng đến sự nghiệp của người bị “nghi oan” và danh giá của gia đình các cháu gái bị hại.  Entry mang tính thu thập này giúp hiểu về vài phiên tòa bên Mỹ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: