Quốc tửu Việt Nam

08/01/2011

Quốc túy từ đây. Ảnh: Wiki.

Đọc bài viết của “bác” Ich Duệ, nói về  rượu “đi” kèm với món mắm tép… Hoài Hương trích một bài viết về rượu VN của HH viết đã lâu. Để ai đó có ngẫu hứng với rượu VN thì Tết này đừng quên nếm thử – Xem như “người Việt dùng hàng Việt”.

Bài viết của Hoài Hương

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: