Blogger HM “dự”…Đại hội Đảng

10/01/2011

TBT NVL tại ĐH VI. Ảnh: TTO

Các bạn biết không, HM không phải là đảng viên, nhưng từng đi “dự” Đại hội. Đó là ĐH Đảng lần thứ 6 tại Hội trường Ba Đình. Lão IT tham dự vào ban kiểm phiếu bằng máy tính lần đầu tại Việt Nam. Chuyện không đùa chút nào.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: