Wikileaks leaks về VN – ích cho ai?

12/01/2011

Các nhà lãnh đạo VN. Ảnh: internet.

Thời HM đi kiểm phiếu (1986) thông tin khó mà lọt ra khỏi khu cấm Ba Đình. Nhưng thời internet này,  “trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã thông”. Tháng trước có dự báo của một bác xứ Úc, hôm nay lại có leak (rò rỉ) không “cố ý” của Wikileaks. ĐH XI thu hút dư luận quốc tế không nhỏ.

Read the rest of this entry »


Ngoại giao…tàng hình

12/01/2011

J-20 tàng hình. Ảnh: Reuters.

Người Trung Quốc nổi tiếng với nền ngoại giao “gạo cội” như bóng bàn đã đưa hổ giấy (Mỹ) và hổ thật (Trung Quốc), từ kẻ thù không đợi trời chung thành bạn chiến lược vào năm 1972.

Mao Trạch Đông tiếp Nixon tại Bắc Kinh bằng cái bắt tay đưa lên hạ xuống đúng 32 lần sau trận bóng bàn giao hữu giữa hai đội Mỹ Trung.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: