Triết lý của bà Táo

26/01/2011

Táo Quân lên trời. Ảnh: Internet

Chúng ta nghe nói về Táo Quân nhưng chưa ai biết về…bà Táo (Táo Phụ?). Người đàn bà hai chồng khuyên điều gì thì liệu có ai nghe, trong bối cảnh bạn là người đàn ông Á Đông? Thử nghe tâm sự của bà. Đôi lúc triết lý của người phụ nữ đặc biệt này lại có ích với một quốc gia đang trên đường hội nhập.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: