Sen – Quốc Hoa nước Việt

30/01/2011

Quốc hoa. Ảnh: internet

Cả hành trình Sen là sự vươn lên khỏi kiếp tối tăm dưới bùn đen nô lệ, để khẳng định sự hiện hữu một dân tộc với khát vọng tự do- nơi những giá trị tinh thần Việt thanh sạch, trường tồn và bất biến.

Và đầy yêu thương, Sen gắn bó với người ở sự hữu ích. Có loài hoa nào vừa đẹp, vừa biết yêu một cách rất Đạo, lại vừa có ích một cách rất Đời, như Sen? 

Bài viết của Kim Dung

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: