Bài học cho Việt Nam

02/03/2011

Đi học. Ảnh: Tuổi trẻ

Bác Ai Nghĩ Dùm Tôi đưa ra ý kiến là dân chủ thế nào cho VN ta. Có cần không? Làm gì để có dân chủ? Câu hỏi hóc búa nhưng thực tế.

Những gì đang xảy ra ở Trung Đông và Bắc Phi được nhiều người bình loạn. Mỗi người một kiểu, khen chê có, mặckệnó cũng nhiều. Có người gọi đây là một “nguồn cảm hứng” cho phong trào dân chủ.

Liệu có bài học nào cho Việt Nam sau những chấn động tại các giếng dầu, có nguy cơ cháy nổ rất cao.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: