Họa…Hoa

07/03/2011

Ảnh Internet minh họa

Như nhiều đấng mày râu, Tổng Cua hơi sợ ngày 8-3 và sợ nhất mang hoa đi tặng. Tặng ai, tặng hoa gì, tặng bao nhiêu bông, đó là câu hỏi luôn vương vấn trong đầu mỗi độ…mồng tám tháng ba (8-3) về.

Có cô bạn biết tính nết, gọi đùa là “Hoa Lư không hoa”. Thời ở Viện, Cua hay ba hoa nên bạn bè gọi là Hoa Lư, ý nói người hay bịa chuyện, gắn với tên quê cố đô của lão.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: