Ts. Phùng Liên Đoàn nói về Fukushima

25/03/2011

Ts. Phùng Liên Đoàn. Ảnh: VOA.

Để hiểu thêm về tai họa nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản sau động đất và sóng thần, Blog HM xin đăng lại bài phỏng vấn Ts. Phùng Liên Đoàn đăng trên VOA (Voice of America). VN ta muốn xây dựng điện hạt nhân thì cần ít nhất vài tiểu đoàn cỡ “Ts. Phùng Liên Đoàn”.

Làm thế nào mời các trí thức này về giúp cho điện hạt nhân Ninh Thuận lại nằm ngoài tầm phủ sóng của blog Cua Times.

Cảm ơn VOA và Ts. Phùng Liên Đoàn. Blog HM.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: