Nhớ chuôm quê…

26/03/2011

Hoa Lư bây giờ. Ảnh: HM

Nhiều bạn đọc không biết Chuôm là cái gì. Chuôm Hoa lư thì càng khó. Cơn sốt phát triển và thoát nghèo có thể đã cuốn trôi cả những kỷ niệm thuở ấu thơ của những kẻ xa quê, yêu hoài niệm.

Xin giới thiệu bài viết của bạn Ích Duệ, cùng học thời cấp III, về cái Chuôm thấm đẫm tình quê.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: