Anh đào hỡi – người có thấy cô đơn?

29/03/2011

Anh đào bên DC. Ảnh: Ngọc Dung

Bạn Ngọc Dung có thú vui chụp ảnh, vẽ và viết tản văn. Tản văn nàng giấu kín, không chia sẻ với ai. Vẽ tranh để tặng bạn. Ảnh thì chụp và “khoe” trên Flickr.

Tạp chí Cua Times xin giới thiệu một bài viết của Ngọc Dung về lễ hội hoa anh đào vừa bắt đầu. Ai có thời gian vào trang Flickr để xem ảnh chụp bởi cái máy 200$ mua clearance trong COSCO.

Cảm ơn Ngọc Dung nhiều.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: